Systemisch werken

Systemisch werken: tafel familie opstellingen of on-line!


Ben jij vrij om je eigen weg te gaan?

Te veel verantwoordelijkheidsgevoel? Te emotioneel of gestrest? Vermijdingsgedrag? Succes of geluk niet kunnen nemen?
Altijd maar zorgen en geven? Onnodige conflicten? Somber?
Vaak hebben mensen van alles geprobeerd, maar niets lijkt echt te helpen.
Met de systemische manier van kijken benader je de situatie vanuit een ander perspectief; je systeem van herkomst.

 

De invloed van je familiesysteem op jouw functioneren
Je familie is het eerste ‘systeem’ waar je onderdeel van uitmaakt. Hedendaagse knelpunten of problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen gewoontes, ideeën en overtuigingen. Soms van generaties lang. De systemische benadering kan je helpen meer je eigen weg te gaan. Resultaat: meer in je kracht, meer greep op je leven, meer helderheid.

Geweten
Het menselijk geweten wordt bewust en onbewust beïnvloed door de geschreven en ongeschreven familieregels, de cultuur en eventueel geloofsovertuiging. Dit kan voor dilemma’s zorgen. Denk aan de dochter die besluit niet langer de studiekeuze van haar ouders te volgen te volgen… De jongen die een wereldreis wil maken terwijl hij weet dat zijn ouders liever zien dat hij thuis blijft…
Er zijn legio voorbeelden op te noemen waarbij het persoonlijk geweten in strijd is met het geweten van de familie. De systemische benadering helpt je de verbanden bloot te leggen die aan de problematiek ten grondslag liggen om vervolgens –met respect voor het verleden- je eigen stappen te maken.

Tafelfamilieopstelling 
Een belangrijke werkvorm binnen het Systemisch Werken is de zogeheten ‘opstelling’. Onder leiding van een ervaren opsteller gaan we werken met wat er vanuit de groep zich aandient. Daarna wordt met behulp van poppetjes een opstelling gedaan. Een ieder van ons die aanwezig is kan zich verbinden met één van de poppetjes. Elke derde woensdag van de maand is er een opstellingen avond.

On-line systemische opstellingen met het programma van Ziesoo
Je kunt dit vanuit huis doen via Skype.
Samen maken we na eerst kennis me elkaar te hebben gemaakt een genogram,
een genogram is een overzicht van het familiesysteem met 3 of 4 generaties en hun onderlinge relaties en belangrijke gebeurtenissen.
Daarna maken we de opstelling via vormen op de computer in combinatie met je vraag die je hebt.

Van beide is de kracht hiervan enorm. In vaak zeer korte tijd wordt blootgelegd wat de onderliggende mechanismen zijn.
Vervolgens biedt de opstelling ruimte zodat mensen weer in hun volle kracht kunnen staan.

Heb je interesse in een Tafel-familie-opstelling  dan kun je op contact klikken en het contactformulier invullen of bel tel: 06-10061242
Agenda Tafel-familie-opstelling:
18 september
16 oktober
20 november
18 december

Heb je interesse voor een on-line systemische opstelling dan kun je naar  www.ziesoo.com 

Mijn agenda in ZIESOO voor het maken van een afspraak:  http://www.ziesoo.com/appointment/book-appointment/29

https://www.facebook.com/deblauwevlinderlichaamenziel/

Klik op bovenstaande link voor het bekijken van het Ziesoo animatiefilmpje op mijn facebook.